Podpora dětí se zrakovým postižením a přístup k nim

Podpora dětí se zrakovým postižením a přístup k nim

Při rozvoji dítěte se zrakovým postižením je potřeba využít specifických zásad a postupů.

Mezi ně patří:
- Podpora zájmu o vidění u dětí s těžkým zrakovým postižením: využíváme hračky, materiály a obrázky kontrastních barev a jednoduchých obrysů.
- Rozvíjení kompenzačních smyslů, kterými jsou hlavně hmat a sluch, ale také čich a chuť: využíváme různých materiálů a předmětů, které jsou hmatově zajímavé či běžných zvuků okolního světa.

Ve vlastní činnosti dítěte se při nahrazování nedostatku vidění rozvíjí zvýšená citlivost hmatu a sluchu. Proto je také jejich rozvoji ve výchově věnována zvláštní pozornost. Již od nejútlejšího věku je dítě odkázáno na to, co kolem sebe slyší. Učí se tedy všechny zvukové projevy světa hodnotit poněkud jinak než vidomé dítě. Spadne-li nevidomému dítěti hračka na zem a kutálí se, zbystří okamžitě sluchovou pozornost a sleduje podle zvuku její pohyb.

hmatova-hra-poznej-tvarvkladacka-kostka hmatovky-s-detskepomucky5  hmatovky-male-sikme poznej-hmatem-tvar

Jelikož dítě nevidí do tváře a do očí jiným, soustřeďuje svou pozornost na intonaci a rytmus řeči. Podobné pochody zdokonalují kvalitativní složky vnímání sluchem. Nevidomé dítě, i když neslyší lépe, přece jenom slyší jinak. Pro něj jsou totiž všechny zvuky důležitými signály okolního světa.

Podobné procesy probíhají při rozvíjení hmatu. Hmatání je spojeno s důmyslnými pohyby rukou, případně i nohou. Tvar rukou i jejich schopnosti jsou dány. Všechny předměty mají rovněž svou objektivně platnou podobu i vlastnosti. Nelze očekávat, že nevidomý má lepší hmat, avšak dovede lépe nahmatat to, co pro něho má zásadní význam. Proto již od nejútlejšího věku cvičíme dětský hmat například tím, že ruka nevidomého je ve stálé činnosti, že dítě je správně motivováno ke kontaktům s okolním světem.
Při hmatovém poznávání je příznačné to, že ruka nevidomého poznává každý předmět po částech. Některé předměty a jevy však poznat nemůže v jejich skutečné podobě. Je to například dům, strom, nepozná barvy, zákonitosti šíření světla a podobně. Proto jsou důležité modely věcí kolem nás, které dítěti zprostředkují alespoň částečnou představu. Pro poznání některých miniaturních věcí vytváříme jejich zvětšené modely. Jako model může sloužit celá řada hraček, které realisticky kopírují skutečné předměty.

Pro dítě se zbytkem zraku a s těžkou slabozrakostí má rozvoj sluchu a hmatu rovněž výjimečný význam. Při mnohých hrách i jinde nestačí jeho vidění k posouzení situace - Nedostatek vidění rovněž doplňuje zvýšenou sluchovou aktivitou a hmatovými vjemy.

Jak dítěti pomáháme pochopit a vnímat vlastní tělo?
- cvičíme rovnováhu
- provádíme masáže
- využíváme rehabilitační míče

Jak dítěti pomáháme chápat souvislosti a okolní svět?
- povídáme si s ním
- ukazujeme mu okolní svět
- vysvětlujeme mu za pomoci názorných pomůcek

pametova-hra-hmotnost pametova-hra-zvuky1 pametova-hra-zvuky hmatovky-male-puntiky-1 hlavolam-ctverec-ruce

Možné nástrahy pro dítě se zrakovým postižením
Dítě při hře může ležet, sedět, stát, chodit, skákat, lézt i běhat. Věnujme proto zvláštní pozornost všem překážkám. V bytě mají být všechna zařízení na svém místě. O změnách musíme dítě informovat. Nevidomí nesnášejí změny například v rozestavění nábytku tak lehce jako vidomí. V jiných prostorech, třeba na zahradě, je nutné udržovat pořádek a nářadí i jiné potřeby umisťovat vždy na stejném místě. Z každé změny může vzniknout nebezpečí úrazu.
Zpočátku všechny rohy zabezpečíme ochranným krytem, všechny ostré předměty odstraníme z dosahu.Skleněné části nábytku zajistíme proti rozbití a poranění dítěte. Zabezpečíme volně položené předměty na stole proti jejich stáhnutí dítětem. Pohyb dítěte po bytě vedeme postupně a podle určitého plánu. Jestliže si dítě postaví z kostek vlak, pak by mělo mít představu, kam se může pohybovat. Jestliže dívka se zrakovou vadou vozí panenku v kočárku, je lépe, když táhne kočárek za sebou. Kutálejí-li si dvě děti míčem, musí být nevidomému jasná vzdálenost druhého i vzdálenost okolních překážek.
Dítě se učí otevírat zásuvky, dveře skříněk a později všechny dveře v bytě. Učí se manipulovat se zařízením bytu. Učí se zacházet s některými předměty a zařízením samostatně. Chráníme je před popálením, opařením. Nikdy nezapomeňme, že dítě poznává svět tím, když s ním manipuluje. Nebraňme mu proto v rozebírání hraček. Touto činností se dítě mnohému naučí a ukojí svou zvědavost. Učme dítě udržovat pořádek kolem sebe. I nevidomé dítě si rádo hraje tím, že uklízí. Pořádek všech věcí je pro ně nutný z hlediska orientace a bezpečnosti.

skladaci-tvary-meda xylofon-maly  9788026207825-up1povrhy-pytlik vkladanky-zubate

Zprostředkováváme svět vidících
Nevidomé dítě s námi denně prochází dveřmi bytu. Hmatem poznává jejich dostupné části, ale úplnou představu o dveřích nemá takovou jako my, jelikož je nikdy nemohlo ohmatat celé. Později, když mu umožníme, aby si dveře ohmatalo, nemá zase ještě přesnou představu o vzájemných poměrech a funkcích jednotlivých částí dveří a nedovede si představit jejich geometrický tvar. Představa dveří jako celku činí nevidomému dítěti vždy značné potíže.
Podobný postup poznávání lze očekávat ve všech oblastech. Pokud je to možné, snažíme se vyhnout pouhému popisu předmětů a jevů, který potom dítě reprodukuje bez konkrétních představ. Vzhledem k naznačeným poznávacím zvláštnostem je poznávání světa nevidomým dítětem značně pomalejší. Tento důležitý poznatek nás zavazuje k nekonečné trpělivosti.

Autorka článku PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.