Co to znamená ADHD?

Co to znamená ADHD?

ADHD, hyperaktivita dítěte, porucha pozornosti - projevy a příznaky

Co je to ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) = hyperaktivita s poruchou pozornosti

Jde o poruchu u níž se kombinuje deficit pozornosti s hyperreaktivitou a impulzivitou v dětském věku. Bývá často komplikací pro sociální život dítěte či pro jeho školní docházku. Vyskytuje se přibližně u 3-5% dětí, častěji u chlapců a může pokračovat do dospívání i dospělosti. Jednotlivé složky mohou být různě silně vyjádřeny.

6-kroku-ke-zvladnutui-adhd-up  poruchy-pozornosti-up  dite-adhd-a-add-up  9788026201564uphyperaktivita

Faktory - vliv na vznik ADHD mohou mít jak genetické, tak zevní faktory a faktory během těhotenství. Je důležité si uvědomit, že většina lidí s ADHD má normální nebo nadnormální inteligenci.

Přístup k dítěti - přístup k dítěti musí být trpělivý, ale přitom dítě musí být vedeno jasnou a pevnou výchovou. Při výbuchu hněvu by se dítě mělo nechat v klidu, než se samo uklidní. Domluva by neměla být ve chvíli výbuchu impulzivního jednání. Na dítě je potřeba nepohlížet jen negativně, ale za pokroky a úspěchy je žádoucí ho chválit. Dítěti je zapotřebí projevovat lásku, za své "onemocnění" dítě nemůže. Při pozitivním přístupu z okolí je dítě lépe schopné rozvíjet své pozitivní vlastnosti.

labyrint hmatovky-male-puntiky-velke-1 mozaika3

Příznaky a projevy ADHD

* porucha pozornosti

krátké intervaly zaměření na jednu věc (nesoustředí se na okrajové detaily, pracuje ledabyle, s chybami, zabývá se při jednom úkolu ještě jinými aktivitami), chybí reflexe času, problém s opakovanými nebo nudnými úkony, poruchy motoriky

* impulzivnost

rychlé, neadekvátní reakce, špatné porozumění vlastním pocitům, nižší sebehodnocení, vztahovačnost, špatné sebeovládání (často něco vyhrkne, nemůže se dočkat, často nedomýšlí důsledky)

* hyperaktivita

"neposedí, ruce nenechá v klidu" - neúčelné, nadbytečné pohyby (často si hrají s věcmi a pohybují se bez ohledu na okolí a situaci), zvýšený řečový projev (to jak hlasitost, tak množství, své činnosti často doprovází zvuky a komentuje je)

Příznaky a projevy ADHD v detailu

- duševní napětí, snadné podléhání frustraci, psychomotorický neklid projevující se v potřebě častého střídání podnětů (nevydrží u jedné věci, musí střídat činnosti), potíže s udržením pozornosti a soustředěním,impulsivita, náhlé výbuchy vzteku, celkově emoční labilita (často neadekvátní smích nebo naopak křik, pláč, stěžování si), potíže svěřit se se svými problémy a pocity, popudlivost, potíže s učením (učení vede k vyčerpání, potíže s děláním domácích úkolů atd.), problémy při dělení se o hračky (děti s ADHD často nechtějí půjčovat své hračky ostatním dětem nebo pokud si hračku půjčí, nechtějí ji vrátit), večer tyto děti bojují s únavou, nechtějí jít spát, tyto děti mají často tendenci lhát, někdy tyto děti simulují somatické problémy (např. bolesti břicha), aby upoutaly pozornost nebo nemusely vykonávat to, co se po nich žádá (uklidit hračky, jít do školy atd.), agresivita vůči blízkým osobám a spolužákům, při hraní si a soustředění na jednu věc často dítě ignoruje své okolí a další podněty z něj, při vytržení z tohoto jednosměrného soustředění může být dítě rozezleno.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.